Главная / Лодки ПВХ под мотор > 500 кг

Лодки ПВХ под мотор > 500 кг

РИВЬЕРА 3200С (4)            РИВЬЕРА 3200СК (4)                    Ривьера 3400СК

РИВЬЕРА 3200С (слань)                   РИВЬЕРА 3200СК (киль)                      РИВЬЕРА 3400СК (киль)

 

Лоцман М340-44            Пилигрим 360                      Фрегат М-310 С (1)

ЛОЦМАН М-340 (киль)                  ПИЛИГРИМ 360 (киль)                             ФРЕГАТ М-310 С (киль)